ขอข้อมูล การต่อ Port Output ในส่วนของ Gyro กับ Accesserlometor เพื่อใช้เก็บข้อมูลยังคอมพิวเตอร์ครับ

QuestionsCategory: Lambda Liteขอข้อมูล การต่อ Port Output ในส่วนของ Gyro กับ Accesserlometor เพื่อใช้เก็บข้อมูลยังคอมพิวเตอร์ครับ
Chayuti asked 3 years ago

ขอข้อมูล การต่อ Port Output ในส่วนของ Gyro กับ Accesserlometor เพื่อใช้เก็บข้อมูลยังคอมพิวเตอร์ครับ ต้องตั้งตั้วแปรรับค่าอย่าไหร ถึงจะใช้เก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้ และประยุต์กต่ออกไปยังพอร์ต USB ได้อย่างไรบ้างครับ

Your Answer